Tao pre život

Čo je Univerzálne liečivé Tao - Cesta Tao

Systém Univerzálne liečivé Tao, založil majster Mantak Chia.

Je to svojpomocný systém na predchádzanie stresu, chorobám a ich liečenie a pre skvalitnenie všetkých oblastí života. Jeho základnou podstatou je zvyšovanie životnej energie alebo čchi pomocou jednoduchých techník a telesných cvičení. Táto energia životnej sily následne prúdi akupunktúrnymi meridiánmi v tele a smeruje ku zdraviu, vitalite a emočnej vyrovnanosti.

Liečivé Tao je praktický systém, ktorý je dostupný pre každého. Je moderným výrazom pre taoistické techniky, ktoré sú známe už celé tisícročia. Mnohé z uvedených techník boli z počiatku známe iba skupine najlepších taoistických majstrov a starostlivo vybraným žiakom. Z týchto silných techník vytvoril majster Mantak Chia komplexný systém ktorý začal vyučovať v rodnom Thajsku v roku 1973. V roku 1978 tento systém priniesol Západnému svetu.

Celý systém Univerzálne liečivé Tao má tri stupne:

  1. Prvý stupeň je zameraný na univerzálnu energiu, posilňovanie a upokojovanie tela.
  2. Druhý stupeň je zameraný na premieňanie negatívnych emócií na posilňujúce pozitívne energie.
  3. Tretí stupeň sa venuje kreatívnym meditačným cvičeniam.

Zopár slov o ceste Tao.

Najstarší čínsky filozofický a duchovný systém je taoizmus.

Taoisti vedia, že sme súčasťou prírody, No aj tak z nejakého dôvodu zabúdame aké je naše miesto v prírode.

Cesta prirodzenosti sa nazýva Tao. Cesta, ako môžeme realizovať náš najväčší potenciál a žiť v súlade s energiami prírody, sa taktiež nazýva Tao. Pre taoistov sú cesta a cieľ jedno a to isté. Žijú život ako proces, ako tanec.

Rovnako ako je vesmír jednotným celkom, je jednotným celkom aj naše telo, kde je každá časť prepojená s inými časťami a je na nich závislá. Ako dospievame a začíname žiť stále usadlejším životom, dosť často zabúdame využívať všetky časti svojho tela. Spoliehame na hlavu a ruky, zatiaľ čo chrbticu nohy a boky využívame len na to, aby nás dostali z auta do výťahu a ku kancelárskemu stolu, kde môžeme začať znovu používať hlavu a ruky. A preto že obmedzujeme svoj pohyb, zabúdame, ako sa pohybovať pružne energicky a účinne.

Z taoistického pohľadu sú hlavným predpokladom zdravia harmónia a rovnováha. Taoisti vnímajú telo ako jeden celok a preto preťaženie alebo zranenie jedného orgánu, žľazy alebo systému oslabuje celé telo. Telo má taktiež schopnosť seba regulácie a pokiaľ je mu to umožnené celkom prirodzene smeruje k rovnováhe.

Nemoc je spôsobená zablokovaním energie. Nadbytok alebo nedostatok energie v jednej časti tela spôsobuje onemocnenie tejto časti tela a súčasne zaťažuje celé telo. Liečivé Tao nás učí, ako túto nerovnováhu napraviť pomocou rozvíjania energie čchi alebo životnej energie a jej privádzania do potrebných oblastí.

Nemoc začína ako problém s hladinou energie čchi

Ešte pred tým, než sa nejaký problém prejaví ako telesné ochorenie, môže už existovať mnoho rokov v podobe zablokovaného toku alebo zníženej hladiny energie čchi, čo vedie k nerovnováhe čchi v konkrétnych oblastiach tela alebo orgánoch. Ak si uvedomíme nerovnováhu vo svojej energii čchi už na samom začiatku, máme dostatočné časové obdobie v ktorom máme príležitosť ju napraviť.

Najlepšou investíciou je vaše zdravie

Mnoho ľudí vkladá všetku svoju životnú silu do zarábania peňazí tak dlho , až sa táto ich životná sila vyčerpá a prepukne u nich nejaké onemocnenie. Následne musia čím ďalej tým viac peňazí utrácať za pobyty v nemocniciach, operácie, lieky a nakoniec trávia väčšinu svojho času v posteli. Veľký počet ľudí hovorí: " Ja nemám čas cvičiť. Celý deň mi zaberie práca a pracovné porady, štúdium a deti." Pokiaľ dokážete uzdraviť a zušľachtiť svoju myseľ a telo a zvýšiť hladinu svojej duchovnej energie, rozjasní sa vám myseľ, budete sa cítiť telesne sviežejší a zdravší, vaša práca vám z pravidla zaberie menej času a budete emočne vyrovnanejší.

Čo je to čchi

Pravdepodobne tým najzákladnejším a najobecnejším princípom taoismu je pojem čchi. Slovo čchi sa prekladá rôzne, napríklad energia, vánok, dych, vietor a tak ďalej. aj keď je čchi ťažké presne definovať, môže byť považovaná za aktivujúcu energiu vesmíru. Čhi sa zhusťuje a rozptyluje v striedajúcich sa cykloch negatívnej a pozitívnej - jinovej a jangovej - energie a pritom sa rôznymi spôsobmi zhmotňuje a nadobúda rozmanité formy a tvary.

Tao pre život 

Systém liečivej Tao jogy je založený na princípe, že základom života je energia. Keď má človek dostatok energie, je splnený prvý predpoklad na sebarealizáciu sa v živote. V Tao je možné energiu systematicky hromadiť a ukladať ju do svojich priestorov. Priestor je možné vnímať ako naše telo ale aj konkrétne orgány, kosti, šľachy, kĺby, bunky....tantiény, meridiány.

Tu sa využívajú na tento účel energetické cvičenia Tantien čikung, Železná košeľa, Taiči čikung, Taojin, ale aj energetické meditácie v sede, čikung múdrosti, Kozmický vnútorný úsmev, Mikrokozmický orbit, Zjednotenie sexuálnej energie a súcitnej lásky, fúzia 5 elementov, Zjednotenie vody a ohňa..

Fotogaléria