Kurzy a cvičenia

Pravidelným Tao cvičením sa budete cítiť plný energie, zocelíte svoje zdravie, posilníte imunitu a zároveň si osvojíte nové techniky fyzických, energetických a meditačných praktík.

Naša vnútorná sila nám dáva pocit bezpečia, keď o túto silu postupne prichádzame, môžu nás prekvapiť zdravotné problémy, cítime sa unavený, reagujeme podráždene. Ako sa starať o svoje zdravie, o svoju fyzickú kondíciu, ako sa starať o svoju životnú vnútornú silu a energiu Čchi, ako ju kultivovať, uchovávať a akumulovať, Ako transformovať negatívne emócie na pozitívne, vám taktiež priblížime na našich cvičeniach a kurzoch.

Kurzy organizujeme v dvoch mestách vo Zvolene a vo Svätom Jure, tieto kurzy bývajú v sobotu

Ďalej organizujeme aj online kurzy, kurz býva 4 krát vo štvrtok.

Pravidelné online cvičenia organizujeme v pondelok a štvrtok, účastníci kurzov sa môžu bezplatne zúčastňovať týchto pravidelných cvičení.

Pravidelné Tao cvičenia

môžete s nami cvičiť každý mesiac, stačí zaplatiť mesačný poplatok. Ak ste sa zúčastnili niektorého z našich kurzov, v cene kurzu máte jeden mesiac cvičení zdarma.


Päť elementov

Pre našu dobrú pohodu je veľmi dôležité zdravie našich vnútorných orgánov. V čínskej medicíne nemajú orgány iba anatomickú funkciu, ale plnia aj veľmi dôležitú energetickú rolu. Vo všetkých Tao cvičeniach, kurzoch a programoch im venujeme veľkú pozornosť.